Harkitsetko tontin myyntiä asemakaava-alueella? Tässä on muutamia vinkkejä, jotka tontin myyjän on syytä ottaa huomioon.

Oikeudet ja velvoitteet

Ensimmäisenä kannattaa selvittää kaavoitukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Kaavoituksesta tietoa saa oman kunnan kiinteistöpalvelukeskuksesta. Mikäli ollaan pientaloalueella pelkän rakennusoikeuden lisäksi on tarkastettava myös, kuinka monta ja minkälaisia rakennusta tontille saa rakennettua.

Samalla kannattaa selvittää geodeetilta koelaskennan avulla millä tavoin tontti on lohkottavissa, jos kyseessä on isompi tontti, jonne mahtuisi useampikin talo. Mikäli tonttia ei voida lohkoa, voidaan se jakaa hallinnanjakosopimuksella. Voit myös päätyä myymään osan tai osia tontista ja jättämään palan itsellesi, jolloin tontti täytyy lohkoa tai jakaa hallinnanjakosopimuksella.

Hinnanmääritys

Hinnanmäärityksessä voi käyttää apuna Maanmittauslaitoksen tietoja toteutuneista kaupoista.

Lähtökohtaisesti hinta määrittyy rakennusoikeuden, mutta myös usein (etenkin pientaloalueilla) tontin lohkottavuuden ja sen suhteen kuinka monta taloa tontille saadaan rakennettua. Luonnollisesti tontin hintaan vaikuttavat myös sen sijainti, muoto, tontin maasto ja se onko tontilla purettavia rakennuksia, vesialueet, jne.

Mikäli kaava-alueella oleva kiinteistö on alle 5000 m2 ja sillä on asuinrakennus, joka on omistettu vähintään kaksi vuotta ja jossa on asuttu yhtäjaksoisesti asuttu omistusaikana kaksi vuotta, voidaan tietyin reunaehdoin myydä koko kiinteistö luovutusvoittoverosta vapaana. Tällöin kiinteistö kannattaa jakaa koelaskennan avulla ja etsiä kaikille määräaloille ostajat. Kaupat täytyy tehdä samaan aikaan eri ostajien kanssa, mukaan lukien myös se kiinteistön osa, jolla asuinrakennus sijaitsee. Mikäli myytävälle kiinteistölle on tehty sitova tonttijako sen jakamisesta ei verovapautta enää ole niille kiinteistön osille, jossa asuinrakennusta ei ole.

Verotus

Tontin myynnistä voi joutua maksamaan luovutusvoittoveroa, mikäli voittoa syntyy. Luovutusvoiton määrittelemiseksi kauppahinnasta vähennetään joko hankintameno eli myyjän maksama todellinen hankintahinta tai niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia kauppahinnasta, jos kiinteistö on omistettu vähintään 10 vuotta ja 20 prosenttia jos omistusaika on alle 10 vuotta.

Jos myyjä käyttää todellista hankintamenoa, verotuksessa saa vähentää myös ostoon välittömästi liittyvät kustannukset, kuten välityspalkkion ja varainsiirtoveron. Voit itse laskea, kumpi laskentatapa on edullisempi. Luovutusvoittovero on tällä hetkellä 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Mikäli tontin myyminen on Sinulle ajankohtaista, autan tarvittaessa mielelläni. Saat minulta tarvittaessa kirjallisen arviolausunnon kiinteistöstäsi ja suunnitelman miten se kannattaisi jakaa. 

Tilaa ilmainen arviokäynti