Olen keskustellut useiden asiakkaitteni kanssa viimeisen viikon aikana siitä, miten koronavirus ja siitä aiheutunut poikkeuksellinen tilanne tulee vaikuttamaan asuntokauppaan. Selkeää yksiselitteistä vastausta ei ole ja on hyvin todennäköistä, että tilanne tulee vaikuttamaan eri tavalla erilaisiin asuntoihin ja kiinteistöihin. Joka tapauksessa olemme siirtymässä vääjäämättä myyjän markkinoista ostajan markkinoille ja aivan uuteen aikaan. Toimin itse pääkaupunkiseudulla, joten alla olevat arvioni koskevat vain sitä.

Uudistuotanto. On todennäköistä, että omistusasuntojen uudisrakentaminen tulee vähenemään merkittävästi lähiaikoina ja uusien kohteiden aloituksia tullaan siirtämään. Syyt liittyvät sekä materiaalien ja työvoiman saatavuuteen että mahdolliseen kuluttajien ostokiinnostuksen vähenemiseen. Aloitusten vähentäminen vaikuttaa myös siihen, että rakennusliikkeille ei tule pakkoa lähteä myymään jo valmistunutta asuntokantaa alennushinnoin, kuten 2000-luvun alussa ja finanssikriisin aikaan osittain tapahtui.

Perheasunnot. Kysyntä perheasunnoille ja muihin omaan käyttöön ostettaville asunnoille todennäköisesti tulee hiipumaan hieman huonon taloustilanteen takia. Ostopäätökset liittyvät usein esimerkiksi perhekoon kasvamiseen tai toiselle paikkakunnalle muuttamiseen, joten kauppaa tehdään aina markkinoista riippumatta. Alueelliset erot kaupunginosien välillä pääkaupunkiseudulla ovat jo nyt isoja. Koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen shokin vaikutus hintatasoon ja myyntiaikoihin tulee olemaan voimakkaampaa edullisimmilla alueilla kuin kalliimmilla. Olemattoman alhainen korkotaso tekee omistusasumisesta kuitenkin pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin vuokralla asumisesta.

Sijoitusasunnot. Sijoitusasunnot voidaan jakaa kahteen osaan – asuntoihin, jotka on ostettu arvonnousun odotuksilla ja asuntoihin, jotka on ostettu kassavirtaa silmällä pitäen. Viimeisen 20 vuoden aikana arvonnousu esimerkiksi kantakaupungin pienillä asunnoilla on ollut huikeaa, vaikka vuokratuotto on jäänyt vaatimattomaksi. Hintojen nousu ei tule todennäköisesti jatkumaan enää samalla tavalla, mutta näkisin, että pieniin kantakaupungin asuntoihin tulee olemaan kiinnostusta korkeista hinnoista huolimatta myös tulevaisuudessa. Syyt liittyvät enemmälti yksinasuvien määrän lisääntymiseen ja trendiin keskusta-asumisen haluttavuudesta. Sijoitusasunnot, jotka on hankittu kassavirtaa silmällä pitäen löytyvät usein pääkaupunkiseudun lähiöistä ja kehyskunnista, josta Kallion yksiön hinnalla saa kolme kaksiota. Tällä hetkellä näistä asunnoista saatavat 5-7 % vuokratuotot kuulostavat todella mielenkiintoisilta. En usko, että asuntojen vuokrat tulisivat laskemaan, sillä nykyinen asumistukijärjestelmä määrittelee käytännössä vuokratason edullisimmilla alueilla.

Tontit. Myös tontit voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen – omakotitontteihin, joiden ostajat ovat omakotitalon rakentamiseen aikovia perheitä ja rivi- ja kerrostalotontteihin, joita ostavat rakennusliikkeet ja tonttirahastot.  Omakotitonttien osalta vaikutus lienee sama kuin perheasuntojen osalla. Epävarma taloudellinen tilanne varmasti mietityttää tontin ostajia. Täytyy kuitenkin muistaa, että koko rakennusprojektista tontin osuus on kuitenkin noin 15-35 %, joten kustannukset syntyvät pääosin muualla. Isompien tonttien osalta hinnoittelu ja sijainti korostuvat entisestään. Pääkaupunkiseudulla on meneillään lukuisia suuria infrastruktuuriin vaikuttavia hankkeita, kuten Länsimetro ja Raide-Jokeri sekä suuria aluerakennusprojekteja, esimerkiksi Jätkäsaari, Kalasatama ja Finnoo, joiden rakentaminen ei varmasti pysähdy.  

Kaikesta huolimatta pääkaupunkiseutu jatkaa kasvamistaan ja ihmiset tarvitsevat aina paikan, jossa asua – oli sitten kyse omistusasunnosta, asumisoikeusasunnosta tai vuokra-asunnosta. Tämänkin erikoisen viikon aikana olemme välittäneet 33 asuntoa. Onnea kaikille uuteen kotiin!

Tilaa ilmainen arviokäynti